Galerie prací

Vše se samozřejmě nedá zdokumentovat, ne každá fotografie má tu správnou vypovídací hodnotu. Posuďte sami.

Různé drobnosti

Čištění čalounění v domácnosti

Čištění interiéru vozidel

Skládání nábytku